ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ราชวิถีเวิร์ดพีซี ใช้กับระบบปฏิบัติการใด ? (ตอบเป็นภาษาไทย):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 06:36:25 PM »

ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

อ้างถึง
https://docs.djangoproject.com/en/1.7/intro/tutorial01/
ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 07:12:36 PM »

ลองสร้าง app ขึ้นมาใน miniblog อีกที

อ้างถึง
python manage.py startapp appblog

ลองเข้า admin page ดูครับ

อ้างถึง
http://127.0.0.1:8000/admin/
ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 07:00:13 PM »

คราวนี้จะลองเอา python เชื่อมกับฐานข้อมูล mysql จากโปรแกรม wamp ดูนะครับ

เปิดทำงาน wamp ก่อน

เข้า phpmyadmin สร้าง database ขึ้นมาตัวนึง เช่น miniblog

อ้างถึง
C:\Python34\Scripts>pip install cymysql

อ้างถึง
C:\Python34\Scripts>pip install django-cymysql

อ้างถึง
C:\Python34\Scripts>pip install taggit

แก้ไขไฟล์ [settings.py]

รายละเอียดด้านใน แก้ไขให้ตรงกับเครื่องของท่านเองนะครับ

โค๊ด: [Select]
DATABASES = {
    'default': {
 
'ENGINE': 'mysql_cymysql',
  'HOST' : 'localhost',
'NAME': 'miniblog',
'USER':'root',
'PASSWORD':'',
    }
}


จากนั้นสั่งให้ syncdb

อ้างถึง
python manage.py syncdb

ถ้าสำเร็จจะขึ้นหน้าตาแบบนี้

Operations to perform:
  Apply all migrations: contenttypes, auth, sessions, admin
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK

You have installed Django's auth system, and don't have any superusers defined.
Would you like to create one now? (yes/no): yes
Username (leave blank to use 'alluser'):

ยินดีด้วยครับ
ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 05:48:49 PM »

ทดลองสร้างโปรเจคตัวอย่าง

สร้าง folder ย่อย เช่น c:\python34\project

พิมพ์คำสั่งสร้าง project

อ้างถึง
C:\Python34\project>python ..\scripts\django-admin.py startproject mysite

ไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ใน folder project และ folder mysite จะมีชื่อซ้ำกันลึกลงไป 2 ชั้น

ทดสอบสั่งให้เว็บทำงาน

อ้างถึง
C:\Python34\project\mysite>python manage.py runserver

เปิด browser (เช่น firefox) เข้าเว็บดังนี้

อ้างถึง
http://127.0.0.1:8000/

เว็บมาเลย

อยากเห็นหน้า admin จัดให้

อ้างถึง
http://127.0.0.1:8000/admin

ปิดเว็บ กด ctrl+c ที่ dos box นะครับ
ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 05:42:13 PM »

ระบบปฏิบัติการ Windows

1) ติดตั้ง python 3.4 จากเว็บ https://www.djangoproject.com/download/
   
    ขณะติดตั้งให้เลือก option ทั้งหมดเลย (pip,path,...)

2) cmd เข้า folder python พิมพ์คำสั่งดังนี้

อ้างถึง
C:\Python34\Scripts>pip install django

อ้างถึง
C:\Python34\Scripts>pip install --allow-external mysql-connector-python mysql-connector-python

มากันหมดเลยทั้ง django และ mysql connector