ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ราชวิถีเวิร์ดพีซี ใช้กับระบบปฏิบัติการใด ? (ตอบเป็นภาษาไทย):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 08 มีนาคม 2018, 06:24:41 AM »

โค๊ด: [Select]

define('LINE_API',"https://notify-api.line.me/api/notify");
$token = "l7Wazf4Fu7V5cbkFR7FNBZd1zjrfroAgZzqZPx8mEXR"; // Token ที่ได้จากเว็บ LINE Notify

// ======== ฟังก์ชันเตรียมส่งข้อความ =============
function send_msg($message,$token){

$queryData = array('message' => $message);
$queryData = http_build_query($queryData,'','&');
$headerOptions = array(
'http'=>array(
'method'=>'POST',
'header'=> "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
."Authorization: Bearer ".$token."\r\n"
."Content-Length: ".strlen($queryData)."\r\n",
'content' => $queryData
),
);
$context = stream_context_create($headerOptions);
$result = file_get_contents(LINE_API,FALSE,$context);

$res = json_decode($result);
return $res;
}
// ======== จบ : ฟังก์ชันเตรียมส่งข้อความ =============

// ========= ส่งข้อความ =============

$msg= "เย็นนี้ 17:00 น. ขอให้ทุกท่านเข้าประชุมออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน"; //ข้อความที่ต้องการส่ง สูงสุด 1000 ตัวอักษร
send_msg($msg,$token);

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 08 มีนาคม 2018, 06:11:39 AM »

อ้างถึง
https://notify-bot.line.me/th

1) เข้าเว็บจัดการ line notify แล้วทำการ Login ด้วย Line account

2) เมนูด้านบนขวา กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”

3) กดปุ่ม “ออก Token”

4) พิมพ์ชื่อของ bot line notify ประจำห้อง และ เลือกห้องที่จะส่งข้อความ

5) กดปุ่ม “ออก Token” ให้คัดลอกเก็บไว้ กดจะกดปิด (มันจะแสดงรอบเดียว ถ้าเผลอปิดก่อน ต้องออกใหม่)

6) เชิญเพื่อน Line Notify เข้าห้อง

7) เขียนโค้ดควบคุมได้เลย