ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ยี่ห้อเครื่องพิมพ์ Dotmatrix ยอดนิยมในยุค 80386 (เอปสัน- ตัวพิมพ์เล็ก):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 07 มกราคม 2018, 04:57:39 AM »

<?= $form->field($model, 'gender')->dropDownList(['ชาย' => 'ชาย', 'หญิง' => 'หญิง'],['prompt'=>'โปรดเลือก','style' => 'width:120px']) ?>

<?= $form->field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true,'style'=>'width:280px']) ?>