ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
พิมพ์เป็นภาษาไทย "FoxPro":

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2021, 10:14:54 PM »

ไปเจอ Server กากๆ ใน LA
เขียน  315 MB/s
อ่าน 4.0 MB/s

ย้ายโลด เสียดายตัง
ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2021, 10:13:37 PM »

ความเร็วในการเขียน

อ้างถึง
dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=4096 conv=fdatasync,notrunc status=progress oflag=direct

ความเร็วในการอ่าน

อ้างถึง
dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=4096 status=progress iflag=direct

ทดลองกับ SSD ใน PC

เขียน 116 MB/s
อ่าน  235 MB/s

ทดลองกับ VPS ต่างประเทศ
เขียน 937 MB/s
อ่าน  119 MB/s