ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ระบบภาษาไทยในดอส 6.2 (ไทยแอลเอส-พิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กหมด):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 02 มีนาคม 2022, 04:20:27 PM »

WSL และ VMWARE ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

การปิดเปิด HYPER-V จะทำให้ใช้งานได้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง

หากต้องการใช้ VMWARE

อ้างถึง
Bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

restart เครื่อง


หากต้องการใช้ WSL

อ้างถึง
Bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

restart เครื่อง