แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - อั๋น ทรงวุฒิ

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
อ้างถึง
hostnamectl set-hostname (ชื่อใหม่)

[ /etc/cloud/cloud.cfg ]

อ้างถึง
preserve_hostname: true

[/etc/hosts]
อ้างถึง
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       ชื่อใหม่

2
ถ้าพื้นที่ใน server กำลังจะเต็ม จะทำอย่างไร ?

ทางแก้คือสร้าง NFS share พื้นที่ข้ามเครื่อง จากนั้นก็จะมี folder โล่งๆ ให้รับข้อมูล

ปกติการใช้ mysqldump จะมีข้อเสียคือ ระหว่าง backup ฐานข้อมูลจะถูกล็อคการบันทึก ซึ่งถ้าเป็นหลัก 10GB ขึ้นไป ต้องรอกันนาน

ทางออกคือใช้โปรแกรม Percona XtraBackup (https://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/LATEST/index.html)

อ้างถึง
xtrabackup --backup  --target-dir=/data/backups --datadir=/var/lib/mysql

ฐานข้อมูลขนาด 250GB ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

จากนั้นต้องทำการ prepare ก่อนนำข้อมูลไป restore

อ้างถึง
xtrabackup --prepare --target-dir=/data/backups/

แล้วทำการ สำเนา /data/backup ไปเครื่องปลายทาง


3
mysql-bin.000001 จะบันทึกร่องรอยของการแก้ไขเพิ่มเติมในฐานข้อมูล ซึ่งเครื่อง slave ก็จะอ่านไป update เครื่องตัวเองให้ตรงกับ Master
นอกจากนี้เครื่อง Master ก็ควรตั้งเวลาให้ Log ถูกลบอัตโนมัติภายในกี่วัน ซึ่งถ้าไม่ทำ อาจจะทำให้ Harddisk เต็มได้

[my.cnf]

อ้างถึง
[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=1
expire_logs_days=3

การลบ Log แบบ Manual ทำได้ด้วยคำสั่ง PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.03';
มันจะไล่ลบข้อมูลก่อนหน้าจนถึงไฟล์ที่เราระบุไว้ หรืออาจจะระบุเป็นวันก็ได้
PURGE BINARY LOGS BEFORE '2008-12-15 10:06:06';
ประโยชน์อีกอย่างของ bin log คือ ใช้แกะรอยความเปลี่ยนแปลงใน database ได้
mysqlbinlog binlog_files > newer_transaction.sql

4
เหมือนว่าคำสั่ง sysv-rc-conf ใน ubuntu 18.04 จะถูกถอดออกไปแล้ว คำสั่งที่น่าจะใช้การแทนได้คือ
อ้างถึง

systemctl status
systemctl stop some-service
systemctl disable some-service5
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Network config : Ubuntu 18.04
« เมื่อ: 20 กันยายน 2018, 01:25:57 PM »
[ /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml ]

อ้างถึง
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
   enp3s0: (เปลี่ยนเอง)
     dhcp4: no
     dhcp6: no
     addresses: [192.168.1.100/24]
     gateway4: 192.168.1.1
     nameservers:
       addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]


netplan apply  แล้วทำการ Restart ก็ควรจะใช้การได้

6
ปกติ ถ้าผู้ใช้งานเรียกหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่จริง มันจะขึ้นข้อความว่า

อ้างถึง
Oops! That page can’t be found.

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

นั่นหมายความว่า คะแนน SEO ในเว็บก็จะตก ทางแก้คือ หาไม่เจอก็ให้มันโผล่ไปที่หน้าแรก

การแก้ไขคือ ให้สร้างไฟล์ 404.php ใน theme ของเรา

อ้างถึง
<?php
// Permanent redirection
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: https://www.".$_SERVER["SERVER_NAME"]);
exit();
?>

7
บทความ บันทึกวิธีทำ กันลืม - Article & HowTO / zte f327 np code
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2018, 11:47:19 AM »
12345678 ok

8
ท่านที่เคยศึกษาเกี่ยวกับ php มาบ้างแล้ว อยากลองเปลี่ยนมาเขียน php แบบใช้ framework ผมขอแนะนำ yii framework ครับ

ผมย่อเนื้อหาโดยสรุปไว้ 20 นาที คิดว่าน่าจะง่ายกว่า laravel ครับ

เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างเก่า ในคลิปแนะนำ wamp server ผมขอเปลี่ยนให้ใช้ xampp แทนนะครับ หรือจะใช้ docker ได้ยิ่งดี

อ้างถึง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkmypgSymm9lmeFpSvgLIqI5VjQrk99jW


9
อ้างถึง
#aptitude install convmv

อ้างถึง
#convmv -f TIS-620 -t UTF-8 -r --notest  foldername


10
yii basic

อ้างถึง
<?php

$params = require __DIR__ . '/params.php';
$db = require __DIR__ . '/db.php';

$config = [
    'id' => 'basic',
  'name'=>'คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่',
    'basePath' => dirname(__DIR__),
    'bootstrap' => ['log'],
    'aliases' => [

11
การติดตั้ง

อ้างถึง
# add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
# apt-get update
# apt-get install redis-server

ทดสอบการทำงาน

อ้างถึง
redis-benchmark -q -n 1000 -c 10 -P 5

ตัวอย่างผลลัพธ์

อ้างถึง
PING_INLINE: 142857.14 requests per second
PING_BULK: 166666.67 requests per second
SET: 43478.26 requests per second
GET: 142857.14 requests per second
INCR: 71428.57 requests per second
LPUSH: 125000.00 requests per second
RPUSH: 166666.67 requests per second
LPOP: 142857.14 requests per second
RPOP: 142857.14 requests per second
SADD: 166666.67 requests per second
HSET: 142857.14 requests per second
SPOP: 200000.00 requests per second
LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 125000.00 requests per second
LRANGE_100 (first 100 elements): 22727.27 requests per second
LRANGE_300 (first 300 elements): 7352.94 requests per second
LRANGE_500 (first 450 elements): 4807.69 requests per second
LRANGE_600 (first 600 elements): 3278.69 requests per second
MSET (10 keys): 66666.66 requests per second

12
ขณะที่ ssh เข้า server ไปแก้ไขไฟล์นึงอยู่ ยังไม่ทันได้ save งาน
เน็ตเจ้ากรรมไม่เสถียร ทำให้ ssh หลุด
พอ connect กลับเข้าไปอีกที

อ้างถึง
ps ax

อ้างถึง

..
25190 pts/0    S+     0:00 pico backup-web.sh
..


งานของเราค้างอยู่ใน process
จะกลับเข้าไปแก้ที่หน้าจอเดิมจะทำไง

ทางออก สำหรับคุณ

ติดตั้ง reptyr

อ้างถึง
aptitude install reptyr


พอเราเรียกคำสั่ง reptyr ตามด้วยหมายเลข process

อ้างถึง
reptyr 25190

ท่านก็จะกลับเข้าไปทำงานต่อได้ สบายแฮ

13
อ้างถึง
https://redbeanphp.com/index.php

โค๊ด: [Select]
<?php
    
require 'rb.php';
    
R::setup'mysql:host=localhost;dbname=mydatabase''myusername''mypassword' );
    
$books R::getAll(
    
'SELECT * FROM book WHERE price < ? ',
    [ 
50 ] );

    
print_r($books);
?>

14
อ้างถึง
https://notify-bot.line.me/th

1) เข้าเว็บจัดการ line notify แล้วทำการ Login ด้วย Line account

2) เมนูด้านบนขวา กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”

3) กดปุ่ม “ออก Token”

4) พิมพ์ชื่อของ bot line notify ประจำห้อง และ เลือกห้องที่จะส่งข้อความ

5) กดปุ่ม “ออก Token” ให้คัดลอกเก็บไว้ กดจะกดปิด (มันจะแสดงรอบเดียว ถ้าเผลอปิดก่อน ต้องออกใหม่)

6) เชิญเพื่อน Line Notify เข้าห้อง

7) เขียนโค้ดควบคุมได้เลย

15
<?= $form->field($model, 'gender')->dropDownList(['ชาย' => 'ชาย', 'หญิง' => 'หญิง'],['prompt'=>'โปรดเลือก','style' => 'width:120px']) ?>

<?= $form->field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true,'style'=>'width:280px']) ?>

หน้า: [1] 2 3 ... 9