แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - อั๋น ทรงวุฒิ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11
31
เหมือนว่าคำสั่ง sysv-rc-conf ใน ubuntu 18.04 จะถูกถอดออกไปแล้ว คำสั่งที่น่าจะใช้การแทนได้คือ
อ้างถึง

systemctl status
systemctl stop some-service
systemctl disable some-service32
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Network config : Ubuntu 18.04
« เมื่อ: 20 กันยายน 2018, 01:25:57 PM »
[ /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml ]

อ้างถึง
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
   enp3s0: (เปลี่ยนเอง)
     dhcp4: no
     dhcp6: no
     addresses: [192.168.1.100/24]
     gateway4: 192.168.1.1
     nameservers:
       addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]


netplan apply  แล้วทำการ Restart ก็ควรจะใช้การได้

33
ปกติ ถ้าผู้ใช้งานเรียกหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่จริง มันจะขึ้นข้อความว่า

อ้างถึง
Oops! That page can’t be found.

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

นั่นหมายความว่า คะแนน SEO ในเว็บก็จะตก ทางแก้คือ หาไม่เจอก็ให้มันโผล่ไปที่หน้าแรก

การแก้ไขคือ ให้สร้างไฟล์ 404.php ใน theme ของเรา

อ้างถึง
<?php
// Permanent redirection
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: https://www.".$_SERVER["SERVER_NAME"]);
exit();
?>

34
บทความ บันทึกวิธีทำ กันลืม - Article & HowTO / zte f327 np code
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2018, 11:47:19 AM »
12345678 ok

35
ท่านที่เคยศึกษาเกี่ยวกับ php มาบ้างแล้ว อยากลองเปลี่ยนมาเขียน php แบบใช้ framework ผมขอแนะนำ yii framework ครับ

ผมย่อเนื้อหาโดยสรุปไว้ 20 นาที คิดว่าน่าจะง่ายกว่า laravel ครับ

เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างเก่า ในคลิปแนะนำ wamp server ผมขอเปลี่ยนให้ใช้ xampp แทนนะครับ หรือจะใช้ docker ได้ยิ่งดี

อ้างถึง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkmypgSymm9lmeFpSvgLIqI5VjQrk99jW


36
อ้างถึง
#aptitude install convmv

อ้างถึง
#convmv -f TIS-620 -t UTF-8 -r --notest  foldername


37
yii basic

อ้างถึง
<?php

$params = require __DIR__ . '/params.php';
$db = require __DIR__ . '/db.php';

$config = [
    'id' => 'basic',
  'name'=>'คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่',
    'basePath' => dirname(__DIR__),
    'bootstrap' => ['log'],
    'aliases' => [

38
การติดตั้ง

อ้างถึง
# add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
# apt-get update
# apt-get install redis-server

ทดสอบการทำงาน

อ้างถึง
redis-benchmark -q -n 1000 -c 10 -P 5

ตัวอย่างผลลัพธ์

อ้างถึง
PING_INLINE: 142857.14 requests per second
PING_BULK: 166666.67 requests per second
SET: 43478.26 requests per second
GET: 142857.14 requests per second
INCR: 71428.57 requests per second
LPUSH: 125000.00 requests per second
RPUSH: 166666.67 requests per second
LPOP: 142857.14 requests per second
RPOP: 142857.14 requests per second
SADD: 166666.67 requests per second
HSET: 142857.14 requests per second
SPOP: 200000.00 requests per second
LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 125000.00 requests per second
LRANGE_100 (first 100 elements): 22727.27 requests per second
LRANGE_300 (first 300 elements): 7352.94 requests per second
LRANGE_500 (first 450 elements): 4807.69 requests per second
LRANGE_600 (first 600 elements): 3278.69 requests per second
MSET (10 keys): 66666.66 requests per second

39
ขณะที่ ssh เข้า server ไปแก้ไขไฟล์นึงอยู่ ยังไม่ทันได้ save งาน
เน็ตเจ้ากรรมไม่เสถียร ทำให้ ssh หลุด
พอ connect กลับเข้าไปอีกที

อ้างถึง
ps ax

อ้างถึง

..
25190 pts/0    S+     0:00 pico backup-web.sh
..


งานของเราค้างอยู่ใน process
จะกลับเข้าไปแก้ที่หน้าจอเดิมจะทำไง

ทางออก สำหรับคุณ

ติดตั้ง reptyr

อ้างถึง
aptitude install reptyr


พอเราเรียกคำสั่ง reptyr ตามด้วยหมายเลข process

อ้างถึง
reptyr 25190

ท่านก็จะกลับเข้าไปทำงานต่อได้ สบายแฮ

40
อ้างถึง
https://redbeanphp.com/index.php

โค๊ด: [Select]
<?php
    
require 'rb.php';
    
R::setup'mysql:host=localhost;dbname=mydatabase''myusername''mypassword' );
    
$books R::getAll(
    
'SELECT * FROM book WHERE price < ? ',
    [ 
50 ] );

    
print_r($books);
?>

41
อ้างถึง
https://notify-bot.line.me/th

1) เข้าเว็บจัดการ line notify แล้วทำการ Login ด้วย Line account

2) เมนูด้านบนขวา กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”

3) กดปุ่ม “ออก Token”

4) พิมพ์ชื่อของ bot line notify ประจำห้อง และ เลือกห้องที่จะส่งข้อความ

5) กดปุ่ม “ออก Token” ให้คัดลอกเก็บไว้ กดจะกดปิด (มันจะแสดงรอบเดียว ถ้าเผลอปิดก่อน ต้องออกใหม่)

6) เชิญเพื่อน Line Notify เข้าห้อง

7) เขียนโค้ดควบคุมได้เลย

42
<?= $form->field($model, 'gender')->dropDownList(['ชาย' => 'ชาย', 'หญิง' => 'หญิง'],['prompt'=>'โปรดเลือก','style' => 'width:120px']) ?>

<?= $form->field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true,'style'=>'width:280px']) ?>

43
อ้างถึง
curl ifconfig.me
curl icanhazip.com
curl ipecho.net/plain
curl ifconfig.co

ใช้ google

อ้างถึง
dig TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com | awk -F'"' '{ print $2}'

44


อันดับแรก ไป Download Delphi Starter รุ่นฟรีมาก่อน

https://www.embarcadero.com/products/delphi/start-for-free

มันจะส่ง serial ให้ทาง email
ติดตั้งเสร็จจะพบว่า แม่งไม่มี database component อะไรให้เราเลย

ทางออกคือ zeos opensource component

http://svn.code.sf.net/p/zeoslib/code-0/branches/testing-7.3/

เข้า delphi เลือก option ทำการเพิ่ม dir ส่วน src เข้าไปให้หมด (ดูรูปประกอบ)เปิดไฟล์ ProjectGroup24.groupproj ใน packages  xe10.1
ทำการ compile จนจบ ต้องไม่มี errorจากนั้นคลิก install ลองออกโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ท่านก็จะสามารถใช้งาน zeos component เพื่อใช้งานด้าน database ได้แล้ว


อ้างถึง
Embarcadero มันบอกว่า ถ้าเอาไปหาเงินได้ครบ $1,000 เมื่อไหร่ ให้ซื้อของจริงด้วย

License for use until your individual revenue from Delphi applications or company revenue reaches $1,000 US


45
# cat <<'EOF' > ชื่อไฟล์.txt
> This "should"
> prove useful, 'maybe'.
> EOF


# cat textfile
This "should"
prove useful, 'maybe'.

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11