กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานภายในโรงงานหรือโกดังต่างๆ ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ หรือ รถยก นั่นเอง เป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในอาคาร เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน รถโฟล์คลิฟท์จึงไม่เหมือนยานพาหนะที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนทั่วไป ซึ่งจะมีงาของรถยื่นออกมา เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้ ซึ่งจะสามารถใช้งานในแง่ของการบรรทุกสินค้า และการหยิบยกสินค้าด้วย เป็นตัวช่วยทุ่นแรง ลดการใช้แรงงานคน และทำให้สะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นด้วย
2
แนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ - Product Review / จัดฟันใส แตกต่างกับการจัดฟันแบบเดิมๆ อย่างไร
« กระทู้ล่าสุด โดย จัดฟันใส เมื่อ 27 มีนาคม 2023, 02:02:51 PM »
การจัดฟันใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ด้วยการใช้อุปกรณ์จัดฟันใส เริ่มจากการเข้าปรึกษาปัญหาฟันว่ามีปัญหาไหนที่กังวลและต้องการปรับเปลี่ยน วางแผนการจัดฟันและพิมพ์รูปแบบการจัดฟันตามฟันที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เมื่อวินิจฉัยสำเร็จก็จะเริ่มกระบวนสร้างพิมพ์ฟันออกมา เมื่อติดเครื่องมือ ฟันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแผนที่วางไว้  ซึ่งเครื่องมือนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถครอบใส่ฟันและถอดออกได้คล้ายกับรีเทนเนอร์  มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และใส แตกต่างกับการจัดฟันแบบเดิม ๆ อย่างเห็นได้ชัด ที่ต้องมาคอยติดเหล็กเปลี่ยนฟันยาง และยังเป็นการจัดฟันที่เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วกว่าแบบปกติหรือแบบเหล็กดัด
3
อ้างถึง
https://github.com/wg/wrk

git clone https://github.com/wg/wrk
cd wrk
make
sudo mv wrk /usr/local/bin

wrk -t12 -c400 -d30s http://127.0.0.1:8080/index.html

ยิง request 30 วินาที โดยใช้ 12 threads แล้วเช็คสถิติ
This runs a benchmark for 30 seconds, using 12 threads, and keeping 400 HTTP connections open.
4
WSL และ VMWARE ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

การปิดเปิด HYPER-V จะทำให้ใช้งานได้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง

หากต้องการใช้ VMWARE

อ้างถึง
Bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

restart เครื่อง


หากต้องการใช้ WSL

อ้างถึง
Bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

restart เครื่อง

5
Opensource ของฟรีทั้งหลาย (MySQL, PostgreSQL, etc.) / install Frappe framework -- ubuntu 20.04
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2022, 10:35:52 PM »
sudo apt install -y  curl  git python-dev redis-server python3-pip  mariadb-server-10.3 nvim xvfb libfontconfig wkhtmltopdf  mariadb-client-10.5 libmysqlclient-dev  cron

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
(re-login)

nvm install 14
npm install -g yarn

[/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.conf]
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
bind-address = 0.0.0.0

sudo mysql
grant all privileges on *.* to frappe@'%' identified by 'frappepassword' with grant option;
grant all privileges on *.* to root@localhost identified by 'frappepassword' with grant option;
flush privileges;
exit
sudo /etc/init.d/mysql restart

pip3 install frappe-bench bpytop
bench init frappe-bench

cd frappe-bench
bench new-app hicare
## bench new-site hi.care // bench new-site default.site --db-host 127.0.0.1 --db-root-password frappepassword
bench use hi.care
bench start
6
ไปเจอ Server กากๆ ใน LA
เขียน  315 MB/s
อ่าน 4.0 MB/s

ย้ายโลด เสียดายตัง
7
ความเร็วในการเขียน

อ้างถึง
dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=4096 conv=fdatasync,notrunc status=progress oflag=direct

ความเร็วในการอ่าน

อ้างถึง
dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=4096 status=progress iflag=direct

ทดลองกับ SSD ใน PC

เขียน 116 MB/s
อ่าน  235 MB/s

ทดลองกับ VPS ต่างประเทศ
เขียน 937 MB/s
อ่าน  119 MB/s
8
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / ลบไฟล์ที่ขนาดเป็น 0
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021, 01:51:33 AM »
อ้างถึง
find . -type f -name '*' -size 0 -print0 | xargs -r0 rm
9
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:35:13 AM »
ประมาณนี้นะครับ ที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน
10
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:28:56 AM »
อ้างถึง
pkg install nodejs
pkg install yarn
pkg install php
หน้า: [1] 2 3 ... 10