กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ไปเจอ Server กากๆ ใน LA
เขียน  315 MB/s
อ่าน 4.0 MB/s

ย้ายโลด เสียดายตัง
2
ความเร็วในการเขียน

อ้างถึง
dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=4096 conv=fdatasync,notrunc status=progress oflag=direct

ความเร็วในการอ่าน

อ้างถึง
dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=4096 status=progress iflag=direct

ทดลองกับ SSD ใน PC

เขียน 116 MB/s
อ่าน  235 MB/s

ทดลองกับ VPS ต่างประเทศ
เขียน 937 MB/s
อ่าน  119 MB/s
3
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / ลบไฟล์ที่ขนาดเป็น 0
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021, 01:51:33 AM »
อ้างถึง
find . -type f -name '*' -size 0 -print0 | xargs -r0 rm
4
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:35:13 AM »
ประมาณนี้นะครับ ที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน
5
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:28:56 AM »
อ้างถึง
pkg install nodejs
pkg install yarn
pkg install php
6
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:19:49 AM »
เมื่อติดตั้งสำเร็จ จะพบข้อความดังนี้

RunC requires support for devices cgroup support in kernel.

If CONFIG_CGROUP_DEVICE was enabled during compile time,
you need to run the following commands (as root) in order
to use the RunC:

  mount -t tmpfs -o mode=755 tmpfs /sys/fs/cgroup
  mkdir -p /sys/fs/cgroup/devices
  mount -t cgroup -o devices cgroup /sys/fs/cgroup/devices

If you got error when running commands listed above, this
usually means that your kernel lacks CONFIG_CGROUP_DEVICE.

Setting up containerd (1.4.3) ...
Setting up docker (20.10.2) ...
NOTE: Docker requires the kernel to support
device cgroups, namespace, VETH, among others.

To check a full list of features needed, run the script:
https://github.com/moby/moby/blob/master/contrib/check-config.sh
7
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / ssh เข้า Termux ในมือถือ
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:17:53 AM »
Service ssh ใน termux จะทำงานที่ port 8022
เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง sshd

การที่จะเข้าใช้จากเครื่องอื่นผ่าน usb port ทำได้โดย

อ้างถึง
adb forward tcp:8022 tcp:8022

เวลาเข้า Login ใช้งาน ก็ให้ใช้คำสั่ง

ssh  localhost -p 8022

อันนี้จาก ubuntu desktop นะครับ
8
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:08:18 AM »
เนื่องจาก AndroidBox เป็น Hardware ที่สเป็คสูง ราคาประหยัด จึงสามารถดัดแปลงใช้เป็น Server ได้

เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง Termux และ Termux-boot โดยให้โหลดจาก F-droid เป็นหลัก เนื่องจากของ Google Play เขาหยุดพัฒนาต่อแล้ว

Termux สำหรับเป็น Openssh server
Termux boot สำหรับให้ทำงานตอนเปิดเครื่องใหม่ทุกครั้ง

เมื่อติดตั้ง termux  แล้วให้ลง openssh server ด้วยคำสั่ง

อ้างถึง
pkg install openssh

เมื่อติดตั้ง  termux-boot app เรียบร้อยแล้วให้เข้าไปสร้างไฟล์ดังนี้

~/.termux/boot/start-sshd:

อ้างถึง
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/sh
termux-wake-lock
sshd


การติดตั้ง

อ้างถึง
pkg install root-repo
pkg install docker

เป็นต้น
9

Server บางแห่ง มีการปิดค่า error ไม่ให้แสดงออกมาบนหน้าจอ แต่บางครั้ง เราจำเป็นต้องเช็ค error เหล่านั้น ก็สามารถเปิดเป็นกรณีพิเศษได้ โดยเพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้ลงไป

อ้างถึง

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
หน้า: [1] 2 3 ... 10