กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
Opensource ของฟรีทั้งหลาย (MySQL, PostgreSQL, etc.) / Icon Module ใน Odoo 13
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 20 มีนาคม 2020, 03:23:51 PM »
เมื่อสร้าง Module ใหม่สำหรับ Odoo 13 จะพบว่าตำแหน่งเก็บไฟล์ icon เปลี่ยนไป

อ้างถึง
(ชื่อโมดูล)/static/description/icon.png
2
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / แก้ปัญหา Ubuntu 10.04 lts ใช้ git ไม่ได้
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2020, 10:44:16 PM »
ไฟล์ sources.list
อ้างถึง
ใส่ old-releases.ubuntu.com lucid-updates

ปัญหา SSL version เก่า

อ้างถึง
apt-get install libssl-dev curl wget openss libcurl4-openssl-devl

ติดตั้ง git
อ้างถึง
aptitude build-dep git-core

อ้างถึง
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:git-core/ppa
apt-get update
apt-get install git

3
แจกฟรี ทดลองใช้ - Free Stuff, Trial / Re: โปรแกรมธนาคารโรงเรียน (PHP)
« กระทู้ล่าสุด โดย tidehunter เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2019, 01:37:17 AM »
ขอบคุณครับ
4
ถ้าเรากำลัง copy file แล้วอยากดูว่า ขนาดไฟล์เป็นเท่าไหร่แล้วแบบ Real time ล่ะ

ไม่ยากเลย

อ้างถึง
watch -n 2 'ls -lah'

มันจะ update จอทุก 2 วินาทีครับ
5
หากต้องการดู log file อะไรสักอย่างแบบ Real time เราสามารถใช้คำสั่ง

อ้างถึง
tail -f ตามด้วยชื่อไฟล์

มันจะแสดงรายการ log ใหม่ๆ แบบ Real time  ให้เราดู หากต้องการออกจากหน้าจอก็กด Ctrl + c
6
ติดตั้ง PostgreSQL ก่อน แนะนำรุ่น 11


อ้างถึง
apt install libldap2-dev libsasl2-dev python3-pyldap  python3-vobject python3-qrcode python3-pip npm  libpq-dev -y

pip3 install vobject qrcode
pip3 install pyldap
pip3 install num2words

npm install -g rtlcss
npm install -g less

git clone  https://github.com/odoo/odoo.git  -b master  --single-branch --depth 1

pip3 install -r requirements.txt


อ้างถึง
./odoo-bin --addons-path=[addons],../mymodules --db-filter=[mydb]
7
พัฒนาเว็บไซต์ Webbased Developer / แปลงภาษาไทย แบบ tis-620 เป็น utf-8 ใน array
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 05 เมษายน 2019, 02:52:37 PM »
อ้างถึง

//แปลงภาษาไทย แบบ tis-620 เป็น utf-8 ใน array

array_walk_recursive($person, function(&$value, $key) {
    if (is_string($value)) {
        $value = iconv('tis-620', 'utf-8', $value);
    }
});
9
พัฒนาเว็บไซต์ Webbased Developer / yii 1.1 : ยกเลิก main.css
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2019, 09:01:33 PM »
เนื่องจาก css ใน yii มันมีความเชยพอตัว เราก็เลยอยากใช้ css framework ตัวอื่นแทน มีวิธีปิด main.css ดังนี้

[ views/site/pages/about.php ]

อ้างถึง
Yii::app()->clientScript->scriptMap = array(
    'main.css' => false
);
10
พัฒนาเว็บไซต์ Webbased Developer / yii 1.1 : pretty url
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2019, 08:49:27 PM »
 [ .htaccess ]

อ้างถึง
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on

# if a directory or a file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# otherwise forward it to index.php

RewriteRule . index.php [L]


[ protected/config/main.php ]

อ้างถึง
'urlManager'=>array(
                        'showScriptName'=>false,
                        'urlFormat'=>'path',
                        'rules'=>array(
                                '<controller:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/view',
                                '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/<action>',
                                '<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<controller>/<action>',
                                'gii'=>'gii',
                                'gii/<controller:\w+>'=>'gii/<controller>',
                                'gii/<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'gii/<controller>/<action>',
                        ),
                ),

หน้า: [1] 2 3 ... 10