โปรแกรมเขียนเช็ค โปรแกรมพิมพ์เช็ค ARISTO SOFT

  • 0 ตอบ
  • 38147 อ่าน
*

aristosoft.org

  • บุคคลทั่วไป
โปรแกรมเขียนเช็ค โปรแกรมพิมพ์เช็ค

       เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนาโดยคนไทย (Visual FoxPro 7)

เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทยให้ได้ใช้ เทคโนโลยีด้วย ราคาที่เป็นกันเองโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้คุณบริหารงานเกี่ยวกับระบบเช็คภายใน องค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็วมี ประสิทธิภาพ

ช่วยลดปัญหาการผิดพลาดของการเขียนเช็ค อีกทั้งยังช่วย ลดเวลาในการเขียนเช็คด้วย ดูสวยงามเป็นระเบียบ

ช่วยยกระดับของผู้ที่ใช้ ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในยุค ICT ในปัจจุบัน

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ กิจการ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้าต่างๆ หรือแม้กระทั่งบุคคล ธรรมดา ก็สามารถใช้ระบบการพิมพ์เช็คของโปรแกรมนี้ได้


คุณสมบัติโปรแกรมพิมพ์เช็ค

@   โปรแกรมใช้งานง่าย ด้วยเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
@   มีระบบกำหนดทะเบียนเจ้าหนี้ และทะเบียนธนาคารได้ไม่จำกัด
@   สามารถใส่ชื่อผู้รับเช็คได้ล่วงหน้า (ในฐานข้อมูล) และสามารถเพิ่มลดได้ไม่จำกัด
@   สามารถใส่ตัวเลข / จำนวนเงินในเช็ค ได้ไม่จำกัด
@   มีระบบสั่งจ่ายเช็คได้โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณวันให้โดยอัตโนมัติ
@   มีระบบสั่งจ่ายเช็คได้ทั้งแบบ ไม่ระบุ สั่งจ่ายเฉพาะ และสั่งจ่ายเข้าบัญชี
@   มีระบบ PREVIEW รายละเอียดเช็คให้ดูก่อนพิมพ์ได้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
@   สามารถพิมพ์รายงานเช็คจ่าย เรียงตามเลขที่เช็ค / ตามวันที่ และตามเจ้าหนี้ได้
@   มีระบบซ่อมแซมข้อมูลได้ด้วยตัวของโปรแกรมเอง
@   มีระบบแก้ไขแบบฟอร์มเช็คได้ด้วยตัวเอง ได้ถึง 5 แบบ (5 ธนาคาร)
@   โปรแกรมนี้สามารถรองรับกับเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ได้ทุกชนิด
@   รายงานทุกรายงาน สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
@   มีรายงานสรุปยอดเช็คจ่าย แยกตามวันที่กำหนดครบชำระ
@   มีรายงานสรุปยอดเช็คจ่าย แยกตามลูกค้า / ตามธนาคาร
@   และรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน


สามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์เช็ค ฟรี ( Download Free) ได้ที่นี่

http://www.aristosoft.org/download/setup_cheque.zip