เช็คลิสต์ วิธีเขียน Lazarus เชื่อมต่อกับ SQL Server Express 2005 ผ่าน ODBC

 • 0 ตอบ
 • 2107 อ่าน
*

อั๋น ทรงวุฒิ

 • Sr. Member
 • ****
 • 300
 • 3
 • แพร่ เวียงโกศัย
  • ดูรายละเอียด
  • songwut.biz
SQL Server Express 2005

(1) SQL Server Surface Area Configuration ต้องเปิด service เกี่ยวกับ Remote Connections ให้รองรับทั้ง TCP/IP และ Named Pipes ของทั้ง MSSQLSERVER และ SQLEXPRESS
    เปิด Service - SQL Server Browser เผื่อไว้ด้วยเช่นกัน

(2) สร้างฐานข้อมูลไว้ด้วย SQL Server Management Studio Express


ODBC Setup

(1) เข้าตั้งค่า ODBC สั่ง Add เลือก SQL Native Client ตั้งชื่อ Connection ไว้ Server เลือกแบบ (local)
    เชื่อมต่อแบบง่ายๆ ด้วยตัวเลือก With Intergrated Windows authentication เช็ค Connect to SQL Server to obtain default settings for the additional configuration options

(2) Change the default database to -> จะมีชื่อฐานข้อมูลให้เลือก

(3) หลังจาก Finish แล้ว ลอง Test Data Source จะต้องได้ผล "TEST COMPLETED SUCCESSFULLY!"


ฝั่ง Lazarus

ก่อนนั้นผมลองมั่วมาหมดแล้วกับ http://wiki.freepascal.org/mssqlconn
ซึ่งจะมีปุ่ม MSSQLConnection1 ให้เราใช้
ต้องมีการติดตั้ง dblib.dll ลงใน folder ของ windows

ลองแล้วไม่ work ครับ  connect ไม่ผ่าน

ก็เลยต้องหันมาใช้วิธี ODBC แทน ด้วยปุ่ม ODBCConnection1

**  ปุ่ม component  (1) (2) (3) (4) จะถูกแปะตามลำดับในรูป

(1) ODBCConnection1 ตั้งค่า Driver = SQL Native Client ตั้งค่า HostName = localhost กรอกค่า DatabaseName ไว้ด้วย
     ทบสอบเปลี่ยนค่า Connected เป็น True จะได้ไม่ได้ มันจะฟ้องทันที

(2) แปะ SQLTransaction1 ตั้งค่า Database = ODBCConnection1
      ทดสอบเปลี่ยนค่า Active = True จะต้องไม่เกิด Error

(3) แปะ SQLQuery1 ตั้งค่า Database = ODBCConnection1 ตั้งค่า Transaction = SQLTransaction1
     กดปุ่ม SQL (TStringList) กรอกค่า sql เบื้องต้นเข้าไปเช่น "select * from member" (member คือ table ในฐานข้อมูล)
     กดปุ่ม > (play) ช่อง Result จะต้องแสดงค่าข้อมูลตัวอย่างในฐานข้อมูลทันที แสดงว่าเอาไปใช้ต่อได้
     กำหนด Active = True ด้วยครับ

(4) แปะ DataSource1 ตั้งค่า Dataset เป็น SQLQuery1

(5) แปะ DBGrid1 กำหนด Datasource = DataSource1 ข้อมูลจะต้องแสดงในตารางทันที


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2014, 08:35:21 AM โดย อั๋น ทรงวุฒิ »