แชร์ WiFi ด้วย OpenWRT Wisp Mode

 • 0 ตอบ
 • 3235 อ่าน
*

อั๋น ทรงวุฒิ

 • Sr. Member
 • ****
 • 300
 • 3
 • แพร่ เวียงโกศัย
  • ดูรายละเอียด
  • songwut.biz
แชร์ WiFi ด้วย OpenWRT Wisp Mode
« เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2015, 10:50:45 AM »
สถานการณ์ : Router TP-Link MR3020 ต้องการแชร์ WiFi จากผู้ใช้บริการ WiFi เช่น TrueWiFi หรือ 3BB WiFi หรือ AccessPoint ทั่วไป โดยตั้ง SSID ใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง

วิธีการ : ติดตั้ง OpenWRT ใน MR3020 แล้วเชื่อมเน็ต WiFi ต้นทางให้เรียบร้อย โดยตั้งค่าผ่าน Browser

เข้าไปเซ็ตระบบเพิ่มเติมทาง ssh
อ้างถึง
ssh [email protected] (ip ของ MR3020)

[ /etc/config/network ]

ได้ตัวอย่างข้อความในไฟล์ประมาณนี้

อ้างถึง
config interface 'wan'
        option ifname 'wlan0'
        option proto 'dhcp'
 
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
 
config interface 'lan'
    option ifname 'eth1'
    option force_link '1'
    option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.254'
    option netmask '255.255.255.0'
    option ip6assign '60'


เพิ่ม SSID ใหม่เข้าไป
   
อ้างถึง
vi /etc/config/wireless
   
อ้างถึง
config wifi-iface
      option device radio0
      option network wan
      option mode sta
      option ssid 'WEAK-NETWORK-SSID' # เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อไว้แล้ว เช่น AccessPoint จากข้างบ้าน
      option encryption psk2
      option key 'รหัสผ่าน'
 
config wifi-device  radio0
    option type     mac80211
    option channel  11
    option hwmode    11g
    option path    'platform/ar933x_wmac'
    option htmode    HT20

# This is the bridged interface

config wifi-iface
    option device   radio0
    option network  lan
    option mode     ap
    option ssid     'SSID ที่ต้องการตั้งขึ้นใหม่'
   # option encryption none  หากไม่ต้องการเข้ารหัส
    option encryption psk2
    option key 'รหัสสำหรับ SSID ใหม่'ในการเข้าใช้งานจากเครื่องลูก จะพบว่า หากเป็น wifi ของ 3bb หรือ true wifi จะมีการถามรหัสผ่านครั้งแรก
เมื่อตอบผ่านไปแล้ว คนใช้งานทีหลังก็จะไม่มีการถามรหัสผ่านอีกต่อไป จนกว่าเน็ตจะหลุด