รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (โปรแกรมเมอร์)

  • 0 ตอบ
  • 1890 อ่าน
*

redtab

  • บุคคลทั่วไป
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (โปรแกรมเมอร์)
« เมื่อ: 16 สิงหาคม 2017, 12:10:40 PM »
คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ระบบเครือข่าย (network) ระบบฐานข้อมูล (Database) เป็นอย่างดี
• สามารถเขียนเว็บแอพลิเคชั่นต่างๆ ได้ เช่น PHP, MySQL, AJAX, Java Script, MS SQL
• มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ ความชำนาญ และมีประสบการใช้งานโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
• ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้

เอกสารการสมัคร
• ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
• สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
• CV ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน
• รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป
• ส่งเอกสารมาที่[email protected]
• สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-304-2244