โปรแกรมเงินเดือน และ บริหารงานบุคคล - www.nanosoft.co.th

  • 0 ตอบ
  • 4683 อ่าน
โปรแกรม Nanosoft Payroll เป็น โปรแกรมเงินเดือน และ บริหารงานบุคคล ซึ่งโปรแกรมจะประกอบไปด้วย

       ระบบประวัติพนักงาน , ระบบการจ่ายเงินเดือน และ ค่าแรง , ระบบการคำนวณ OT , ระบบการเบิกล่วงหน้า ,  ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา , ระบบการนำส่งเงินประกันสังคม  ระบบลงเวลาทำงาน Time Attendant  รวมไปถึง ระบบการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว , ประวัติการศึกษา , ประวัติการฝึกอบรม , ประวัติทางสุขภาพ , ประวัติผลงานดีเด่นและ ประวัติการกระทำความผิด , แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91, แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก , แบบฟอร์มประกันสังคม , แบบฟอร์มภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

       นอกจากนี้ยังมี รายงานการจ่ายเงินเดือนซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน อีกทั้งยังสามารถตรวจ สอบการมาทำงาน การลาในแบบต่างๆ โดย รองรับการทำงานเป็นกะ  และ สามารถ รองรับพนักงานทั้งแบบ รายเดือน , รายวัน , รายกะ ได้อีกด้วย

ซึ่งโปรแกรมออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ  โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ) ,
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan ) , เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก และ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เพื่อนำเข้ามาประมวลผลการทำงานใน ระบบ Time Attendant


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.nanosoft.co.th   หรือ http://www.nanosoftonline.com/  

ฝ่ายการตลาด

หจก.นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100        
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100
Tel : (053) 444111-4  Fax : (053) 444115 มือถือ 0881410428