เจาะลึกต้นุทน กับ Double Pine Software - www.doublepine.co.th

  • 0 ตอบ
  • 3346 อ่าน
*

atiwat

  • 0
  • 0
    • ดูรายละเอียด
เจาะลึกต้นุทน กับ Double Pine Software - www.doublepine.co.th
« เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2011, 09:42:11 AM »
ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงไม่ได้มีแค่ค่าวัตถุดิบและค่าแรงในการผลิต แต่จะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลิตด้วย (ค่าโสหุ้ย)

เช่น ค่าแรงทางอ้อม, ค่าวัสดุสิ้นเปลือง, ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ เป็นต้น

ซึ่งจะต้องปันค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าวเข้าไปเป็นต้นทุนของสินค้า อีกทั้งเพื่อให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
ในการสั่งผลิตสินค้าแต่ละ Lot ควรตั้งงบประมาณมาตรฐานไว้ (Standard Cost) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง (Actual Cost)

ในกรณีที่ “ต้นทุนการผลิตสูงกว่ามาตรฐาน” ผู้ประกอบการ จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกถึงรายละเอียดของต้นทุนการผลิตที่ใช้ไปในแต่ละส่วนงานย่อย

แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ล่ะส่วนงานย่อยแล้ว ผู้ประกอบการ ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร และส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ดังนั้นการนำ Software เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Double Pine Software ERP / www.doublepine.co.th / 02-7193808 #711-718