จัดฟันใส แตกต่างกับการจัดฟันแบบเดิมๆ อย่างไร

  • 0 ตอบ
  • 174 อ่าน
*

จัดฟันใส

  • บุคคลทั่วไป
การจัดฟันใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ด้วยการใช้อุปกรณ์จัดฟันใส เริ่มจากการเข้าปรึกษาปัญหาฟันว่ามีปัญหาไหนที่กังวลและต้องการปรับเปลี่ยน วางแผนการจัดฟันและพิมพ์รูปแบบการจัดฟันตามฟันที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เมื่อวินิจฉัยสำเร็จก็จะเริ่มกระบวนสร้างพิมพ์ฟันออกมา เมื่อติดเครื่องมือ ฟันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแผนที่วางไว้  ซึ่งเครื่องมือนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถครอบใส่ฟันและถอดออกได้คล้ายกับรีเทนเนอร์  มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และใส แตกต่างกับการจัดฟันแบบเดิม ๆ อย่างเห็นได้ชัด ที่ต้องมาคอยติดเหล็กเปลี่ยนฟันยาง และยังเป็นการจัดฟันที่เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วกว่าแบบปกติหรือแบบเหล็กดัด