รถโฟล์คลิฟท์ สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในโกดังหรือโรงงาน

  • 0 ตอบ
  • 171 อ่าน
*

รถโฟล์คลิฟท์

  • บุคคลทั่วไป
สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานภายในโรงงานหรือโกดังต่างๆ ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ หรือ รถยก นั่นเอง เป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในอาคาร เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน รถโฟล์คลิฟท์จึงไม่เหมือนยานพาหนะที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนทั่วไป ซึ่งจะมีงาของรถยื่นออกมา เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้ ซึ่งจะสามารถใช้งานในแง่ของการบรรทุกสินค้า และการหยิบยกสินค้าด้วย เป็นตัวช่วยทุ่นแรง ลดการใช้แรงงานคน และทำให้สะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นด้วย